کنسول های نسل هشتم فروش خوبی داشته اند و این بعید به نظر نمیومد ولی برخی از فروشگاه ها و فروشنده ها قیمت این کنسول هارا بسیار فراتر از قیمت خرید خود میفروشند امروز لیستی تهییه کردیم که قیمت کنسول ها و دسته ها را نشان می دهد 
لیست قیمت دستگاه PS4 تک دسته :
 •  تومان PS4 Fat 500GB : 900,000 
 •  تومان PS4 Fat 1TB : 970,000
 •  تومان PS4 Slim 500GB : 1,100,000 
 •  تومان PS4 Slim 1TB : 1,250,000
 •  تومان PS4 Pro 500GB : 1,670,000 
 •  تومان PS4 Pro 1TB : 1,750,000
لیست قیمت Dual Shock4 کنترلر PS4 :
 • تومان DualShock 4 Black Orginal 185,000
 • تومان DualShock 4 White Orginal 185,000
 • تومان DualShock 4 Red Orginal 185,000
 • تومان DualShock 4 Blue Orginal 185,000
 • تومان DualShock 4 Gold Orginal 195,000
 • تومان DualShock 4 Black : 155,000
 • تومان DualShock 4 White : 155,000 
 • تومان DualShock 4 Red : 155,000
 • DualShock 4 Blue : 155,000 
 • DualShock 4 Gold: 165,000